Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Μαθηματικών

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Μαθηματικά ΓΘ1 2018 (Math118)Σωτήρης Χασάπης
Μαθηματικά ΓΘ2 2018 (math218)Σωτήρης Χασάπης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄λυκείου (EL526170)ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
.
Μαθηματικά Προσανατολισμού ΒΘ2 - 2019/20 (KAT104)Σωτήρης Χασάπης
Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΘ2-ΓΟΠ 2019-20 (KAT103)Σωτήρης Χασάπης